Thương mại quốc tế là một công cụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của chúng dựa trên kinh doanh xuất khẩu. Thực sự, khoảng một phần ba tổng sản phẩm nội địa của Liên minh Châu Âu được tạo ra bởi thương mại quốc tế vào năm 2014.

Câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang xem xét xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ và sản phẩm vào Liên minh Châu Âu hoặc nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu là: Làm thế nào chúng ta có thể truy cập dữ liệu liên quan và làm thế nào để chúng ta bắt đầu hoạt động thương mại quốc tế tại Liên minh châu Âu?

Xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu
Xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu

Do đó, Ủy ban Châu Âu, đặc biệt là Enterprise Europe Network cung cấp nền tảng chính thức để kết nối các DNVVN và tìm kiếm đối tác thương mại, phân phối và kinh doanh quốc tế tại Liên minh Châu Âu hoặc ở nước ngoài nói chung. Hơn nữa, họ cung cấp cơ sở dữ liệu tiếp cận thị trường về thuế, thủ tục hải quan và thủ tục xuất khẩu, thống kê, rào cản thương mại, các quy tắc hoặc nguồn gốc và các nguồn lực hữu ích khác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu vào Liên minh châu Âu hoặc nhập khẩu từ Liên minh châu Âu.

Bộ sưu tập về cơ sở dữ liệu và công cụ do Ủy ban châu Âu cung cấp, chẳng hạn như KETs Deployment and Visualization Tool để phân tích xu hướng đa năm của ngành công nghiệp, European Small Business Portal có nhiều kiến ​​thức hữu ích hoặc hướng dẫn thực hành Your Europe về cách khởi động kinh doanh ở châu Âu cho phép các DNNVV tiếp cận thông tin miễn phí, đặc biệt là thông tin kinh doanh có giá trị để phát triển kinh doanh trên phạm vi quốc tế.

————————————————– ————————————————– ————————————

Blog thương mại này cung cấp một loạt báo cáo và bài báo về các công cụ, sản phẩm, thông tin, phương pháp, công nghệ và kinh doanh, thương mại điện tử hoặc thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng trưởng bền vững. Hơn nữa, nó là một nền tảng cho người tiêu dùng, khách hàng, nhà cung cấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên gia, nhà báo, tác giả, học giả, trí thức và những người tham gia khác đóng góp kiến ​​thức, ý kiến ​​và chuyên môn để giúp các DNVVN là một phần của nền kinh tế toàn cầu.

Thương mại tự do không chỉ cho phép cộng đồng quốc tế phát triển về mặt kinh tế, mà còn tăng cường cộng đồng về các lý tưởng vượt ra ngoài ranh giới của tự do kinh tế. Đó là lý do chúng tôi quan tâm đến thương mại.